พลังที่แท้จริงเกิดจากอะไร?

พลังอำนาจ บารมี ความร่ำรวย เกิดจากการครอบครองวัตถุมงคลที่มาจากงาช้างและเสือจริงๆหรือ?

หากคุณตอบว่า “ใช่” ลองคิดดูใหม่สักนิด

ข้อมูลจาก TRAFFIC[1] พบว่าในปี 2543 ถึงปี 2561 มีเสือกว่า 2,359 ตัวได้รับการช่วยเหลือจากการบุกจับจำนวน 1,142 ครั้ง ใน 32 ประเทศทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นได้มีการบุกจับกว่า 49 ครั้ง และสามารถช่วยเหลือเสือได้ถึง 369 ตัว นอกจากนี้ TRAFFIC ยังได้มีการติดตามการค้างาช้างออนไลน์ และพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีการขายผลิตภัณฑ์จากงาช้างจำนวน 2,550 รายการ และกว่าร้อยละ 44 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความเชื่อ

ชีวิตสัตว์ป่าเหล่านี้ถูกคุกคามอันเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า การใช้เครื่องรางที่ทำจากงาช้างและเสือจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า โชคลาภ ความแคล้วคลาดจากภัยอันตรายและเสริมสร้างอำนาจบารมี โดยลืมคำนึงไปว่า ความเชื่อเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการล่าและฆ่า เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย หากเรายังมีความเชื่อที่จะซื้อหรือครอบครองเครื่องรางเหล่านี้

สัตว์ป่าก็เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ย่อมรักชีวิตของตัวเอง ดังนั้นลองคิดดูสักนิด การเมตตาชีวิตสัตว์ป่า การมีสติ ขยันหมั่นเพียร ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรค์ คือ การสร้างพลังและบารมีที่แท้จริง

TRAFFIC ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก จัดทำแคมเปญ “Mercy is Power” เมตตาชีวิตช้างและเสือคือพลังที่แท้จริง #MercyIsPower #ยัน(ต์)ว่าดี ยัน(ต์) ว่าได้บุญ #ละเว้นชีวิตช้างเสือคือพลัง โดยแคมเปญนี้มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนทัศนคติ หยุดการครอบครองเครื่องรางที่ทำจากงาช้างและเสือ อันเป็นต้นเหตุให้เกิดการล่าและค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย ด้วยสื่อคำมั่นสัญญาคือยันต์อิเลคทรอนิค “ยัน(ต์)ว่าดี ยัน(ต์)ว่าได้บุญ” ที่ถูกพัฒนามาจากแนวคิดที่ว่า บุญบารมีที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากตัวเอง มิใช่เครื่องรางจากงาช้างและเสือ

“พลังที่แท้จริงเกิดจากความเมตตา” เมื่อคุณได้ละเว้นชีวิตช้างและเสือ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการฉุกคิดและหยุดใช้ผลิตภัณฑ์จากงาช้างและเสือ เรา จึงผลิตเรื่องสั้นเพื่อสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับการมีพลังที่แท้จริงของมนุษย์ ผ่าน 3 เรื่อง ดังนี้

1. ยัน(ต์) ว่าสำเร็จทุกประการ: บอกเล่าถึงเรื่องราวของความสำเร็จที่แท้จริง เกิดขึ้นได้จากตัวเองที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานจนประความความสำเร็จทั้งด้านการงานและครอบครัว โดยไม่จำเป็นต้องครอบครองเครื่องราง


2. ยัน(ต์) ว่าจะค้าขายร่ำรวย: บอกเล่าถึงเรื่องราวของพลังความไม่ย่อท้อของตัวเอง แม้ธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก แต่ก็ยังใช้ความขยัน มานะ อุตสาหะ ไม่ยอมแพ้จนประสบความสำเร็จ สมหวัง ร่ำรวย โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องราง


3. ยัน(ต์) ว่าจะแคล้วคลาด ปลอดภัย: บอกเล่าถึงเรื่องราวของการที่ใช้สติในการเอาชนะความกลัวแม้จะต้องเดินป่าตามลำพังเป็นครั้งแรก แต่ก็มีสติที่ช่วยในการคิดไตร่ตรองไม่หวาดกลัวกับสถานการณ์ที่ท้าทาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องรางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกัน “ยืนยัน” ว่าจะหยุดซื้อ และหยุดครอบครอง เครื่องรางที่ทำจากช้างและเสือ ผ่านการสร้างยันต์อิเลคโทรนิค “ยัน(ต์) ว่าดี ยัน(ต์) ว่าได้บุญ” ปลุกความคิดด้วยการให้ชีวิตสัตว์ป่า สร้างยันต์ของตัวเองได้ที่